Snart slut med 6 ugers selvVALGT uddannelse.

Per skrivende stund har ledige på dagpenge ret til at komme ud i en såkaldt 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvis de er over 25 år og er inde i første ledighedsperiode.

EducationDer har dog været kritik af ordningen, da den ikke har givet reelt jobgivende kompetencer svarende til den pris, den har kostet, mener flere kritikere.

Det er landets politikere nu i gang med at kigge på – og en af de ting, der er kig på er at ændre det fra 6 ugers selvVALGTE uddannelser til 6 ugers VELvalgte. Det betyder med andre ord, at beslutningen om, hvorvidt en given ledig skal have adgang til et kursus eller ej tages ud af dennes hænder og i stedet lægges i hænderne hos en sagsbehandler eller lignende.

Formålet med dette er at sikre, at det reelt kun er folk, der vil få noget ud af kurset, der bliver tilmeldt det – i modsætning til lige nu, hvor alle i første periode over 25 år har ret til at tilmelde sig kurset uanset det forventede resultat af samme.

Der er endnu blot tale om løs snak – men de fleste forventer, at reglerne vil blive ændret i løbet af 2014.

Skriv et svar